Bubee Homepage

19 กรกฎาคม 2014 ขอพระพรแด่เพื่อน ๆ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเธอจากศิโยน คือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
ถอดความจาก สดุดี 134:3

naturesun

เพื่อน ๆ ครับ เมื่อไรที่เราเห็นพระเจ้าในธรรมชาติ
เมื่อเราสัมผัสว่า ในสายลมนั้น พระองค์ก็ทรงควบคุม
เหตุการณ์ในธรรมชาติ  พระองค์ทรงเห็นหมดสิ้น
คนจำนวนกว่าหกพันล้านคน  พระองค์ทรงรู้จักไม่เว้นแม้แต่คนเดียว
และพระองค์ทรงรัก ทรงเป็นห่วงพวกเขา ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร
เราก็จะเข้าใจพระเจ้า และสัมผัสพระองค์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเพื่อน ๆ ทุกคนวันนี้นะครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.