Bubee Homepage

19 กันยายน 2013 ต้องออกไป

ผีก็ต้องออกมาจากหลาย ๆ คน    มันร้องว่า

“ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า!”

ถอดความจาก ลูกา 4:40

Daily2013_9_19-1

หลังจากนั้น  แม้ว่าจะเย็นเแล้ว  กลับกลายเป็นว่ามีคนป่วยมากมายเข้ามาเฝ้าพระเยซู
“โน่น โน่น  ข้าเห็นแล้ว ท่านเยซูอยู่ตรงนั้น
ไป… พวกเรา ไปหาพระองค์ด้วยกัน”
พวกเขาต่างกรูกันเข้ามาให้พระองค์ทรงช่วย
พระเยซูทรงวางพระหัตถ์แตะต้องพวกเขา
“อู… ข้าหายแล้ว  ขอบคุณท่านมากขอรับ”
“ข้าก็หายป่วยด้วย… ดูซิ  ไม่ปวดหัวเหมือนเคยอีกแล้ว”


Daily2013_9_19-2ยิ่งไปกว่านั้น มีคนที่ถูกผีสิงก็มาหาพระองค์หลายคน
พวกเขาถูกผีสิง และทรมานมาก เพราะมันไม่ยอมให้เขามีความสุขเลย
กวนจิตใจของเขาตลอดเวลา
แต่เมื่อพระเยซูทรงสั่งมันให้ออกไปจากคนเหล่านั้น…

“โอย… ท่าน ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า!” มันร้องเสียงดัง
“หยุดนะ  เจ้าไม่ต้องพูดอีก”  พระเยซูตรัส

ปิดการแสดงความคิดเห็น.