Bubee Homepage

19 กันยายน 2014 พบเฮโรด

เฮโรดกับทหารกล่าวคำดูหมิ่นเหยียดหยามพระเยซู

เยาะเย้ยพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 23:11
Daily2014_9_19
พอปีลาตฟังสิ่งที่เขารายงานเรื่องว่า พระองค์ทรงสอนในกาลิลี
เขาจึงถามว่า พระเยซูทรงเป็นชาวกาลิลีหรือไม่
เมื่อปีลาตรู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ในเขตของเฮโรด
เขาจึงส่งพระเยซูไปหาเฮโรด
ซึ่งขณะนั้น เฮโรดมาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพอดี  ช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนั้น

เมื่อเฮโรดเห็นพระเยซู   ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเขาเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์

อยากพบพระองค์มานานแล้ว
เขาอยากเห็นพระองค์ทำการอัศจรรย์มาก
เฮโรดพยายามถามโน่นถามนี่ แต่พระเยซูก็ไม่ทรงตอบเขาสักคำ
เฮโรดขัดเคืองใจจริง ๆ !
ส่วนปุโรหิตใหญ่ และธรรมาจารย์ต่างยืนอยู่ตรงนั้น
พยายามใส่ร้ายพระองค์  กะเอาให้อยู่  พยายามให้ทุกคนเชื่อเขา
จากนั้นเอง เฮโรด ก็ไม่เก็บความรู้สึกของตนเองไว้ต่อไป
เฮโรดกับทหารกล่าวคำดูหมิ่นเหยียดหยามพระเยซู
เยาะเย้ยพระองค์ สรรหาคำมากล่าวให้สะใจพวกเขามากที่สุด
และแล้ว พวกเขาก็ไปเอาเสื้อคลุมมาคลุมให้พระองค์
คุมพระองค์กลับไปหาปีลาต
ตั้งแต่วันนั้นมา เฮโรดกับปีลาตก็คืนดีกัน
ทั้ง ๆ ที่แต่ก่อนเคยเป็นคู่อาฆาตมาโดยตลอด

ปิดการแสดงความคิดเห็น.