Bubee Homepage

19 ธันวาคม 12 กว่าจะรู้ใจ 18

 จงมีความสุขในเวลาที่ดี  แต่เมื่อถึงยามทุกข์ก็จงใคร่ครวญ…

พระเจ้าทรงโปรดให้ทั้งเวลาที่ดี และเวลาที่ร้าย

มนุษย์จึงไม่อาจรู้ถึงอนาคตของตนเอง

ถอดความจากปัญญาจารย์ 7:14

Daily2012_12_19 b

และแล้วก็ถึงวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ชั่งใจแล้วว่า ขืนอยู่ต่อไป  ครอบครัวอาจมีปัญหา

เพิ่งแต่งงาน  … ใคร ๆ ก็เป็นห่วงนะ  เพื่อน ๆ อธิษฐานเผื่อ

ดังนั้น แรงกดดันที่ทำให้ต้องหยุดงานนี้  แมวรู้ว่า มาจากพระเจ้าด้วย

แต่งานนี้ ที่ได้ทำ ก็มีความหมายเช่นกัน

แมวได้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับ

แม้หวังดีเท่าไร แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ต้องการ เราก็ต้องถอย  ….

ขอบคุณพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.