Bubee Homepage

19 ธันวาคม 2013 ผู้ช่วยที่ไม่มีชื่อเสียง

 พระเยซูทรงเดินทางไปตามเมือง ตามหมู่บ้าน

 เพื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้า  

ถอดความจาก ลูกา 8:1Daily2013_12_19-1

เวลาพระเยซูเดินทางไป พระองค์ไม่ได้ไปขายยา ไม่ได้ไปหาเสียง
แต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำคือ ประกาศข่าวดีของแผ่นดินของพระเจ้า
ข่าวดีแบบนี้ ไม่เคยมีมาก่อนในแผ่นดิน
พวกเขาจะเข้าหาพระเจ้าได้ ก็ผ่านเหล่าธรรมาจารย์  ต้องถวายเครื่องบูชา

ข่าวดีนี้คือ คนทุกคน กลับใจใหม่ได้ และพระเจ้าจะทรงรับเขาเป็นบุตรของพระองค์
ไม่ต้องถวายเครื่องบูชาแบบเดิมอีกต่อไป

เวลาพระองค์เดินทางไป ก็จะมีเหล่าศิษย์ 12 คนไปด้วย
รวมทั้งมีกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นผู้หญิง ซึ่งพวกเธอเป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูมาก่อน
บางคนเคยมีผีเข้า  บางคนเคยป่วยหนัก

Daily2013_12_19-2

อย่างเช่นมารีย์ มักดาลา “พระเยซูไล่ผี 7 ตนออกจากฉัน”  “ขอบคุณท่านมาก”
โจอันนา ภรรยาของหัวหน้าคนรับใช้ในบ้านของเฮโรด
และซูซาน นา  และก็ยังมีอีกหลายคน
เธอเหล่านี้ ช่วยเหล่าผู้หญิงที่มาหาพระองค์ คุยด้วย เป็นเพื่อน
และยังช่วยจัดหาอาหารให้พระเยซู และสาวกที่ทำงานหนักในการสอน
และการดูแลประชาชน

พวกเรามีหน้าที่ช่วยแบบนี้ไหม?
จะทำงานใหญ่ก็ได้ ทำงานเล็ก ๆ ที่คนไม่เห็นก็เต็มใจ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.