Bubee Homepage

19 มิถุนายน 2014 เศรษฐีกับลาซารัส 2

ทูตสวรรค์นำเขาไปให้อยู่กับท่านอับราฮัม

ถอดความจาก ลูกา 16:22

Daily2014_6_19

ในเวลาต่อมา … ลาซารัสก็สิ้นชีวิต
หลังจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านเศรษฐีมาระยะหนึ่ง
เราไม่ทราบว่า ศพของเขานั้น ถูกฝังไว้หรือเอาไปทิ้งไว้ที่ไหน
แต่ที่น่าสนใจคือ
พระเยซูตรัสว่า ทูตสวรรค์ได้นำเขาไปอยู่กับท่านอับราฮัม
เข้าใจว่า คือวิญญาณของเขาไปอยู่ที่นั่น ไม่ได้ไปทั้งร่างกายอันเต็มด้วยแผล

ไม่นานเศรษฐีก็ตายตามไปด้วย
ศพของเขาถูกฝังไว้
โอ… วิญญาณของเขาต้องไปอยู่ในแดนคนตาย
ที่นั่นทุกข์ทรมานมากเลย …​
เศรษฐีผู้นี้ อยู่ในแดนคนตายไม่อาจใช้เงินที่เคยมีในโลกได้
วิญญาณไปเปล่า อยู่ในนั้นตัวเปล่า
เขาแหงนหน้ามองขึ้นไป ก็เห็นท่านอับราฮัมอยู่ไกล ๆ
โอ๊ะ…นั่นคนที่ข้ารู้จักนี่นา…

ลาซารัส  ลาซารัสอยู่กับท่านอับราฮัม!
เป็นไปได้อย่างไรนี่?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.