Bubee Homepage

19 มีนาคม 2014 ร้ายกว่าเดิม

มันจึงไปชวนเพื่อนวิญญาณชั่วที่ร้ายกว่ามันอีก 7 ตนเข้ามาอยู่ด้วย

ถอดความจาก ลูกา 11:26

Daily2014_3_19

พระเยซูทรงบอกถึงอีกเรื่องที่สำคัญ สำหรับคนที่เคยถูกผีเข้า
และสำหรับคนที่คิดว่า ตัวเองมั่นคงดี
“เมื่อวิญญาณชั่วออกจากใครคนหนึ่ง
มันก็จะผ่านเข้าไปในที่ ๆ กันดารน้ำ พยายามหาที่พักพิง
เมื่อมันหาไม่ได้ มันก็คิดว่า .. ข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าเพิ่งออกมาแล้วกัน..

แล้วมันก็กลับมายังคน ๆ เดิมที่มันเคยสิง… มันยิ้ม
พบว่า  ในตัวคน ๆ นั้น สะอาดเอี่ยม เป็นระเบียบไม่มีอะไรมาวุ่นวาย
มันจึงไปชวนเพื่อนวิญญาณชั่วที่ร้ายกว่ามันอีก 7 ตนเข้ามาอยู่ด้วย
พวกมันเข้าไปสิงในคนนั้น
ชีวิตบั้นปลายของคนนั้นจึงสาหัสยิ่งกว่าต้น”

เพื่อน ๆ ครับ เวลาสิ่งไม่ดีออกจากเราไป
เราต้องให้พระเจ้าเข้ามาประทับในใจของเรา อย่าให้ใจว่างนะ…มันอันตราย !

ปิดการแสดงความคิดเห็น.