Bubee Homepage

19 สิงหาคม 2013 ลูกชายที่รัก

เขาเป็นลูกชายที่รักของเรา
เราโปรดปรานเขามาก

ถอดความจาก ลูกา 3:22

 
Daily2013_8_19-1

ก่อนหน้าที่ยอห์นจะถูกจำคุก  พระเยซูได้ไปพบเขา
ทรงขอให้เขาบัพติสมาให้
แม้ยอห์นจะปฏิเสธ เพราะเขารู้ว่า พระองค์ไม่ทรงมีบาป
แต่พระองค์ทรงยืนกรานที่จะบัพติสมาเหมือนคนอื่น
ทรงทำราวกับว่า พระองค์เป็นเช่นคนบาป

แต่เมื่อพระองค์ทรงขึ้นมาจากน้ำและอธิษฐาน……

Daily2013_8_19-2

การอัศจรรย์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้น!!
พระวิญญาณของพระเจ้าที่เหมือนนกพิราบลงมาเหนือพระองค์

“โอ๊ะ!!  ” ทุกคนที่เห็นก็ตกใจกันตาโต
เสียงหนึ่งดังลงมาจากท้องฟ้า กล่าวว่า
“เขาเป็นลูกชายที่รักของเรา 
เราโปรดปรานเขามาก”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.