Bubee Homepage

19 สิงหาคม 2014 ให้มากให้น้อย

เพราะว่า คนที่มั่งคั่ง เขาแบ่งจากที่เขามีมากมาย
แต่เธอผู้นี้ ได้ถวายทั้งหมดจากที่เธอมีเพื่อเลี้ยงชีวิต

ถอดความจากลูกา 21:4

Daily2014_8_19

ระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้น
พระเยซูทรงเห็นชายผู้มั่งคั่งหลายคน
ได้หย่อนเงินถวายของเขาลงในกล่องถวาย
แหม..เสียงดังกราว  กราว ทุกคนได้ยินชัดเจน

แล้วก็ยังมีหญิงม่ายคนหนึ่ง ได้หย่อนเงินสองเหรียญเล็ก ๆ
ใส่ลงไป  ได้ยินเสียงเบา ๆ  กริ๊ง  กริ๊ง….
เหรียญนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 1 เซ็นติเมตรเท่านั้น
ช่างเป็นความแตกต่างของการถวายจริง ๆ
ภาพที่เราเห็นคือ คนรวยถวายมากมาย คนจนถวายนิดหน่อย

น่าจะเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่…. พระเยซูทรงเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็น

พระองค์ทรงตรัสขึ้นมาว่า
“จริง ๆ นะ  เราบอกเจ้าว่า หญิงม่ายที่ยากจนนั้น
ได้ถวายมากกว่าคนทั้งหลาย
เพราะว่า คนที่มั่งคั่ง เขาแบ่งจากที่เขามีมากมาย
แต่เธอผู้นี้ ได้ถวายทั้งหมดจากที่เธอมีเพื่อเลี้ยงชีวิต”

พระเจ้าไม่ทรงวัดของถวายจากจำนวนนะครับ
แต่จากใจจริงและหัวใจที่เสียสละในการให้

เราถวายพระเจ้าอย่างไร
ไม่เฉพาะเงินทอง  มีอยู่อย่างหนึ่งที่คนจน คนรวยมีเท่า ๆ กันคือเวลา
เวลาของเรา เราถวายพระองค์นิดหน่อย หรือถวายมาก….
ใจของเราคิดถึง ติดต่อกับพระองค์ไม่หยุด
หรือว่าแต่ละวันลืมพระองค์ไปเลย?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.