Bubee Homepage

2 กรกฎาคม 2013 คำสรรเสริญของมารีย์

พระเจ้าทรงทำให้คนที่ยิ่งใหญ่หล่นลงมาจากบัลลังก์ของเขา
พระองค์ทรงยกคนต่ำต้อยขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 1:52

Daily2013_7_2

มารีย์พักอยู่ที่บ้านของเอลีซาเบธประมาณสามเดือน
แล้วเธอจึงเดินทางกลับบ้านของเธอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.