Bubee Homepage

2 กันยายน 11 มุมมองใหม่ 10

สติปัญญาเฉียบแหลมพร้อมกับมรดก
เป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้เห็นดวงอาทิตย์

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 7:11

เรื่องของการรู้จักใช้จ่ายนั้น ต้องฝึกกันตั้งแต่เล็ก

เราจะกินของที่ซื้อก็ได้  ทั้ง ๆ ที่บ้านมีขนมรออยู่

ถ้าฝึกคิดก่อนซื้อ  ก็จะทำให้เราประหยัดและมีเงินสำหรับซื้อสิ่งที่ดีกว่าขนมก๊อบแก๊บ

เรื่องข้างบนทำให้เราเห็นประโยชน์สองทางเลยคือ

ได้ออมเงิน และได้กินของมีประโยชน์

ดูซิ  มีทั้งสติปัญญา การบังคับตัว และยังมีเงินเหลือด้วย แบบนี้ยอดจริง ๆ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.