Bubee Homepage

2 พฤษภาคม 12 สังคมน่าอยู่

แต่เป็นการให้กันไป  ให้กันมา….
คนที่เก็บได้มากนั้น ไม่มีเหลือ
และคนที่เก็บได้น้อย ก็ไม่ขาดขัดสน

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 8:14,15

คนหนึ่งมีผลไม้มากมาย  พร้อมที่จะให้

แต่ผู้รับก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนด้วยบางสิ่ง

เป็นน้ำใจที่ตอบแทนกันไปมา

เป็นความสุขของทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นการให้  การแลกเปลี่ยน

เมื่อทำด้วยความยุติธรรม  ด้วยน้ำใจที่มีต่อกัน

ก็มีความสุขกันถ้วนหน้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.