Bubee Homepage

2 พฤษภาคม 2014 ก็ไม่รู้จัก

“เราไม่รู้จักว่าเจ้ามาจากไหน
เจ้าคนทำชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา!”

ถอดความจาก ลูกา 13:27

 Daily2014_5_2

เมื่อวานนี้ เรื่องมีว่า มีคนมากมายอยากเข้าประตูแคบ

หรือประตูแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

แต่พวกเขาก็เข้าไม่ได้  เมื่อมาถึงประตู เขาร้องว่า

“นายขอรับ  โปรดเปิดประตูให้พวกเราด้วย “

เจ้าของที่นั่น ตอบว่า “เราไม่รู้ว่า พวก้เจ้ามาจากไหน”

พวกเจ้าจะพูดว่า “โธ่… พวกเราเคยกินดื่มกับท่าน  ท่านเองได้สั่งสอนตามถนนบ้านพวกเรา”

แต่เจ้าของตอบว่า “เราไม่รู้จักว่าเจ้ามาจากไหน  เจ้าคนทำชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา!”

เจ้าจะเห็นท่านอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และผู้กล่าวคำของพระเจ้าในสถานที่นั้น
แต่ตัวเองกลับถูกไล่ออกไป

ไปในที่ ๆ มีการร้องไห้  การขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเต็มไปหมด

และเจ้าจะเห็นคนทั่วโลกจากทุกทิศมาร่วมรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้า

ดูเถอะ คนสุดท้ายกลายเป็นคนต้น และคนต้นกลายเป็นคนสุดท้าย….

เพื่อน ๆ ครับ  คนยิว ไม่ยอมรับพระเยซู อยากไปสวรรค์ด้วยตัวเอง
ในที่สุดกลับกลายเป็นคนต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูได้เข้าไปอยู่กับพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.