Bubee Homepage

2 มิถุนายน 12 สิ่งที่บ่งบอก

เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวง(ที่เราบอกท่าน) เกิดขึ้น
ก็ขอให้รู้ว่า เหตุการณ์นั้นมาใกล้มาก
จะถึงประตูอยู่แล้ว

ถอดความจาก มาระโก 13:28

เครื่องหมายอันตรายจากอาวุธชีวภาพ  ภาพจาก http://www.fas.org

เหตุการณ์ในโลกเหมือนกับต้นมะเดื่อ … เมื่อมันแตกใบเราก็รู้ว่า ฤดูร้อนใกล้จะมา
เมื่อเราเห็นสงคราม ภัยพิบัติต่าง ๆ  โรคระบาด ความอดหยากเกิดแบบถี่ขึ้นเรื่อย ๆ
เราก็รู้ว่า โลกใกล้จะสิ้นสุดลงทุกที
ยิ่งพากันทุ่มเทค้นคว้าหาวิธีทำอาวุธสารพัดชนิด ไม่ว่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์
หรือที่ร้ายมากตอนนี้คืออาวุธชีวภาพ  ใช้แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา บรรจุเข้าไปในอาวุธ
เพื่อฆ่าล้างมนุษย์ สัตว์ และพืชผลต่าง ๆ
หรือบ้างก็เอาไปใส่ในน้ำ กระจายไปในอากาศ
แบบนี้มีความสามารถในการทำลายอย่างกว้างขวางและรุนแรงยิ่งนัก

 

พระเจ้าข้า…
หนูรู้ว่า โลกนี้คงอยู่ต่อไปไม่นานเท่าไร
แม้ว่าจะมีความงามในโลกเยอะแยะ  หลายที่ยังสวย สงบสุข
แต่มีหลายประเทศที่ดุเดือดมาก คนฆ่ากันตายทุกวัน

แต่คนเราก็เกลียดกันและพากันซื้ออาวุธมาฆ่าล้าง ทำลายกัน
ขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้หนูได้เข้าใจเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเตือนไว้
อย่าให้หนูลืม และขอทรงช่วยหนูในการเตรียมตัวพร้อมนะคะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.