Bubee Homepage

2 สิงหาคม 11 รักเทียมฟ้า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ สูงเทียมฟ้า
ความซื่อตรงของพระองค์สูงถึงหมู่เมฆ

ถอดความจาก สดุดี 36:5
คนที่รักพระเจ้าไม่หยุดนั้น
ไปที่ไหน เจออะไร ก็มีความสุข ก็ขอบคุณพระเจ้าได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์
ดูซิ… หกล้ม…. แต่กลับมองไปเห็นเมฆสวย ๆ ก็ลืมเจ็บเฉยเลย
ความรักของพระเจ้าตรงนี้ไม่ใช่แค่สูงเทียมฟ้าเท่านั้น
ฟ้านั้น มีให้เราระลึกถึงพระเจ้าทุก ๆ วัน
เมื่อเรามองฟ้า อย่าลืมว่า… รักของพระองค์ สูงเทียมฟ้า….
มีมากมายพอสำหรับเราทุกคน

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ สูงเทียมฟ้า

ความซื่อตรงของพระองค์สูงถึงหมู่เมฆ

ถอดความจาก สดุดี 36:5

มี 1 ความคิดเห็นในเรื่อง 2 สิงหาคม 11 รักเทียมฟ้า