Bubee Homepage

2 สิงหาคม 12 การแข่งขันบนดอย 3

สัปดาห์โอลิมปิค

ฉันกำลังบากบั่น มุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล

ถอดความจากฟิลิปปี 3:14


 

การฝึกฝนเพื่อชัยชนะ ไม่ว่าในเรื่องอะไร

การเรียน การทำงาน การแข่งขันกีฬา แข่งขันร้องเพลงฯลฯ

ล้วนต้องการใจแน่วแน่  และการฝึกฝนอย่างบากบั่น

เราเคยทำสิ่งเหล่านี้บ้างไหม ?

ช่วงเวลาหฤโหดของการเก็บตัว  การซุ่มตัว  การเตรียมตัวนั้น

มันจะหวานมาก เมื่อเราได้มีโอกาสไปแข่งขัน

หาทางที่เราจะมีโอกาสฝึกฝนซิ  จะได้รู้รสชาดชีวิต

ปิดการแสดงความคิดเห็น.