Bubee Homepage

2 สิงหาคม 2014 คำอธิษฐาน

โอพระเจ้า  ขอทรงให้ฉันพ้นภัยจากศัตรู
ขอทรงปกป้องไว้จากคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับฉัน

ถอดความจาก สดุดี 59:1

south1

เพื่อน ๆ ครับ เวลานี้ ในโลกต่างมีสงครามที่น่ากลัว
เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ มากมาย
ในตะวันออกกลาง  ในอัฟริกาเหนือ และทางภาคใต้ของประเทศไทย
เราทูลขอพระเจ้าทรงรักษาคนจำนวนมากให้ปลอดภัย
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ศัตรูนั้นไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จตามใจอันโหดร้าย
ขอพระเจ้าทรงให้หลายคนพ้นภัย

เราทำอะไรได้ ให้ลงมือทำ และ
อย่าลืมอธิษฐานอยู่เสมอนะครับ  

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.