Bubee Homepage

20 กันยายน 2013 ข่าวดีที่ต้องประกาศ

เราต้องไปประกาศข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า
แก่เมืองอื่น ๆ ด้วย

ถอดความจากลูกา 4:43

Daily2013_9_20-1เช้าวันต่อมา พระเยซูทรงออกไปที่เปลี่ยวตามลำพัง
ทรงอธิษฐาน สนทนากับพระบิดาของพระองค์
แต่ผู้คนก็ลุกขึ้นแต่เช้าไม่แพ้กัน
เขาเดินตามหาพระเยซู  ”ท่านเยซูไปไหน? ก็เมื่อคืน ทรงนอนในบ้านนี้นี่นา”
“นั่นซิ  … หนีพวกเราหรือเปล่า เรารบกวนท่านมากไปใช่ไหม?”
พวกเขาเดินตามหาพระองค์จากในหมู่บ้านจนออกมาชายป่า
“นั่นไง… ท่านเยซูอยู่ที่นั่น…”คนหนึ่งตะโกน
“จริงด้วย!!” พวกเขาจึงเดินกันเข้าไปหาพระองค์

Daily2013_9_20-2ท่านเยซูขอรับ  ขอโปรดอยู่ต่อ เพื่อช่วยพวกเรานะขอรับ”  เขาร้องขอ
“อืมม..  แต่ว่า เราต้องไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่เมืองอื่นด้วย”
“ท่านอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะขอรับ”
“เจ้าไม่รู้หรือว่า พระเจ้าทรงส่งเรามาก็เพื่อให้เราประกาศข่าวดีตามที่ต่าง ๆ ด้วย”

พวกเขายึดพระองค์ไว้ไม่ได้..

ส่วนพระเยซูก็เสด็จไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าทั้งตามหมู่บ้าน… ตามธรรมศาลาทั่วแคว้นกาลิลี

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.