Bubee Homepage

20 ตุลาคม 12 หายไปไหน?

พระเยซูทรงคืนชีวิตขึ้นมาแล้ว

พระองค์ไม่ได้ประทับที่นี่

เจ้าจงดูที่เขาวางพระศพของพระองค์สิ

ถอดความจาก มาระโก 16:6

ภาพวาดโดย William Bouguereau (1825-1905)

แต่เมื่อสตรีทั้งสามเข้าไปในถ้ำ ก็ได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่ง นั่งอยู่

เธอทั้งสามตกตะลึง ตาโต… อะไรกันนี่?  ท่านผู้นี้เป็นใครกัน?

เขากล่าวว่า “อย่าตกใจไปเลยแม่นาง   มาหาพระเยซูผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขนใช่ไหม?

แต่พระเยซูทรงคืนชีวิตขึ้นมาแล้ว  พระองค์ไม่ได้ประทับที่นี่

ดูที่เขาวางพระศพของพระองค์สิ

เธอทั้งสามมองดู  ก็ไม่เห็นพระศพที่วางไว้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์นั้นแล้ว

พระเยซูหายไปไหน??

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.