Bubee Homepage

20 ธันวาคม 12 กว่าจะรู้ใจ 19

ดูซิ  ดี และน่าชื่นใจมากแค่ไหนที่พี่น้องอยู่ด้วยกัน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ถอดความจาก สดุดี 133:1


Daily2012_12_20

จากวันเวลาที่ผ่านไป   แมวก็กลับมาหางานครัวอีกครั้ง

สำหรับเธอแล้ว การทำอาหารมันกลายเป็นสิ่งที่รักจริง ๆ

เธอเริ่มรู้ใจตัวเองว่า ชอบทำอาหาร

แต่หากทำธุรกิจอาหารจริง ๆ  ต้องมีความรู้ทางธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย

และพระเจ้าได้ทรงเตรียมเธอไว้ตั้งนานแล้ว  …. ด้วยความยากลำบาก

ดูซิ  ได้เรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งอาหาร และธุรกิจ

ขอบคุณพระเจ้าจริง  ๆ

และที่ขอบคุณสุด ๆ คือ พี่น้อง คุณแม่ ครอบครัวที่น่ารัก…

ขอบคุณพระเจ้าค่ะ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.