Bubee Homepage

20 พฤศจิกายน 2013 บ้านฐานดี

คนที่มาหาเราและฟังคำของเราและกระทำตามคำนั้น …..
เขาเป็นเหมือนคนที่สร้างบ้าน ขุดลึกลงไป วางฐานบ้านบนหิน
เมื่อน้ำไหลเชี่ยวมาปะทะบ้านนั้น 
มันก็ไม่สั่นคลอนเพราะสร้างไว้อย่างมั่นคง

ถอดความจาก ลูกา 6:48

Daily2013_11_20

พระเยซูทรงบอกเราอย่างง่าย ๆ
ไม่ซับซ้อน
หากฟังพระองค์ ทำตามพระองค์
ก็เป็นเหมือนบ้านที่มีรากฐานอันดี
พายุ  น้ำไหลเชี่ยวที่ผ่านมา
ไม่สามารถทำให้บ้านนั้นพังลงได้

เช่นกัน
เมื่อเรามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในชีวิต
เหมือนกับพายุ
คำของพระเจ้าที่เราคุ้นเคย
จะช่วยให้เรามั่นคง ไม่หวั่นไหวเมื่อปัญหาโถมมาครั้งแล้วครั้งเล่า
นี่แหละ ชีวิตที่มีฐานอันดี

ปิดการแสดงความคิดเห็น.