Bubee Homepage

20 มกราคม 12 สติปัญญาเป็นยาม

ปัญญาจะคอยเฝ้าเจ้า
ความเข้าใจจะช่วยระวังตัวเจ้า
ให้พ้นจากทางของคนชั่วร้าย
จากคนที่พูดกลับไปกลับมา

ถอดความจาก สุภาษิต 2:11-12

ถ้าเด็กคนนี้โง่เง่า  เขาก็จะตามเพื่อนไปง่าย ๆ

แต่เรื่องนี้จบดี เพราะเขามีคำดี ๆ อยู่ในใจ ช่วยให้ตัดสินใจถูกต้อง

เขาฟังเสียงของด้านที่ดีกว่า

แล้วส่วนเราล่ะ   เราฟังอะไร?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.