Bubee Homepage

20 มกราคม 2014 ความวุ่นวายใจของเฮโรด

เฮโรดจึงหาโอกาสที่จะพบพระเยซู

ถอดความจาก ลูกา 9:9

Daily2014_1_20

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ในเมืองต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเยซู

ไปถึงหูของเฮโรดซึ่งเป็นเจ้าเมือง

“เจ้าว่าอย่างไรนะ?  ท่านเยซูรักษาโรคของประชาชนให้หายอย่างนั้นหรือ?”
“ขอรับ … และยังทำให้คนฟื้นจากความตายด้วย
ไม่กี่วันมานี้ ลูกสาวของท่านไยรัส  นายธรรมศาลาก็ฟื้นจากตาย”

“โห… มีคนที่ทำการอัศจรรย์อย่างนี้ด้วยหรือ ?  ไม่น่าเชื่อ”
“ชาวเมืองบางคนก็ว่า ท่านเป็นยอห์นเป็นขึ้นมาจากตาย
บางคนว่าเป็นท่านเอลียาห์มาปรากฏ”

“แล้วเจ้าล่ะ ว่าเป็นใคร?”

“เป็นผู้กล่าวคำโบราณกลับเป็นขึ้นมาไหมขอรับ?”  ข้าราชการคนหนึ่งถามขึ้นมา

“อืม… แต่จะเป็นไปท่านยอห์นไปได้อย่างไร?
ก็ข้าเพิ่งตัดหัวท่านยอห์นไปไม่นานมานี้

เอาอย่างนี้….ข้าจะต้องพบท่านเยซูผู้นี้ให้ได้….”

เฮโรดสัญญากับตัวเอง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.