Bubee Homepage

20 มิถุนายน 2014 เศรษฐีกับลาซารัส 3

ท่านบิดาอับราฮัมเจ้าข้า   ขอเมตตากระผมด้วยขอรับ

ถอดความจาก ลูกา 16:24

 Daily2014_6_20

 

 

เมื่อเศรษฐีเห็นลาซารัสอยู่กับอับราฮัม …
เขานึกขึ้นได้ว่า ก็เราเคยเห็นกันมานี่นา

“ท่านบิดาอับราฮัมเจ้าข้า   ขอเมตตากระผมด้วยขอรับ
ท่านครับ….
ให้ลาซารัสเอาปลายนิ้ว จุ่มน้ำมาแตะลิ้นของกระผม
ลิ้นจะได้เย็น  ดูซิ กระผมต้องมาเป็นทุกข์ทรมานในเปลวไฟร้อนแรง”
เศรษฐีอยู่ในบึงไฟ  แต่ยังสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในอีกแดนหนึ่งได้….

เพื่อน ๆ ครับ  ลาซารัสจะมาไหม?

ท่านอับราฮัมตอบเศรษฐีว่า
“ลูกเอ๋ย ..​ตอนที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่นะ  เจ้าจำได้ไหม?
เจ้ามีสิ่งดี ๆ สำหรับตัวเองมากมาย
ลาซารัสซิ   ได้แต่สิ่งที่เลวร้ายในชีวิต
ตอนนี้ เราปลอบใจให้เขาคลายทุกข์แล้ว
แต่สำหรับเจ้า  เจ้าก็ได้ความทุกข์ระทมนัก …​”

นี่ท่านอับราฮัมจะช่วยเขาไหมนะ?
รู้แล้ว ว่า เคยเป็นอย่างไร
เสียดายที่ไม่ได้ทำดีอะไรให้กับลาซารัสเป็นเรื่องเป็นราว
นอกจากจะโยนเศษอาหารให้ลาซารัส

ไม่น่าเลย …​ก็ไม่รู้นิว่า จะต้องมาเจอสภาพเช่นนี้….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.