Bubee Homepage

20 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 22

พระเจ้าทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่เอวของฉัน…

เราทั้งหลายต้องลุยไฟลุยน้ำ

ถอดความจาก สดุดี   66:11ข ,12ข

มีบางเวลาที่ความทุกข์นั้นท่วมท้น

เพียงเพราะต้องการที่จะเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

มินโดนตามไม่หยุด

และตอนนี้ เขาก็ถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เขาไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จริง อีกต่อไป

เขาเชื่อในฤทธิ์แห่งความจริงคือ พระเยซูคริสต์

แต่ถึงแม้เขาต้องทุกข์ยาก

เขายังเชื่อว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วย

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.