Bubee Homepage

20 มีนาคม 2014 คนที่มีพร

คนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้า และรักษาไว้ ก็จะได้รับพระพรยิ่งกว่านั้น

ถอดความจาก ลูกา 11:28

Daily2014_3_20

ขณะที่พระเยซูกำลังอยู่ท่ามกลางฝูงชน
จำได้ไหม พระองค์ทรงเล่าเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง
เรื่องของคนผีสิงไง ทรงสั่งให้ระวังว่า
เมื่อผีออกจากตัว  ก็อย่าให้ใจว่าง ตัวว่าง
เพราะไม่งั้นผีจะเข้ามาอยู่อีกหลายตัว

แล้วอยู่ดีๆ  ผู้หญิงคนหนึ่งก็ส่งเสียงดังออกมาท่ามกลางหมู่ชน
“ครรภ์ที่ได้ตั้งท้องพระเยซู และได้เลี้ยงดูพระองค์มา ก็มีความสุขยิ่งนัก”

ผู้หญิงคนนี้เห็นว่า มารีย์ซึ่งเป็นมารดาของพระเยซู
คงต้องมีความสุขกว่าใคร ๆ เป็นแน่
แต่พระเยซูกลับกล่าวสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลย

“คนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้า และรักษาไว้ ก็จะได้รับพระพรยิ่งกว่านั้น”

แค่เป็นคนบ้านเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีความสุข
เหมือนกับคนที่มีหัวใจเดียวกัน รักกัน และเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.