Bubee Homepage

20 สิงหาคม 11 ฤทธิ์ที่ซ่านออกไป

เวลานั้น พระเยซูทรงรู้สึกว่า
ฤทธิ์อำนาจได้แผ่ซ่านออกจากร่างของพระองค์

ถอดความจาก มาระโก 5:30

ไม่ทราบผู้วาด  น่าจะเป็นเจมส์ ฮาร์ดี

ผู้หญิงคนที่คุกเข่าก้มหน้าอยู่นี้ ทำให้ฤทธิ์แผ่ซ่านออกจากพระเยซูได้อย่างไร

เธอไม่สบาย เป็นโรคเลือดตกมานานมาก  หาหมอที่ไหนก็ไม่หาย

เธอได้ยินว่า พระเยซูทรงรักษาโรคให้กับคนมากมาย

จึงคิดว่า น่าจะมาหา  ให้พระองค์ช่วย

แต่เธอไม่ได้หาบพระเยซูตรง ๆ  กลับเดินปะปนไปกับผู้คน

แล้วก็เอื้อมมือมาแตะพระเยซู เพราะเธอคิดว่า

แค่ถูกต้องชายเสื้อของพระเยซูน่าจะทำให้หายได้  เพราะพระองค์มีฤทธิ์มาก

ด้วยความเชื่อมั่นนั้นเอง ทำให้ฤทธิ์แผ่ซ่านออกจากพระเยซู

แล้วทำให้เธอหายโรคได้  ขอบคุณพระเยซู

อ่านเรื่องเต็ม ๆ  ของหญิงผู้นี้  ที่นี่

ปิดการแสดงความคิดเห็น.