Bubee Homepage

20 สิงหาคม 2014 สัญญาณบอกเหตุ

“สิ่งที่พวกเจ้าเห็นอยู่ตรงนี้ มีวันหนึ่ง
ที่มันจะไม่เหลือให้เห็นอีก
หินทุกก้อน ไม่เว้นสักก้อน จะถูกโยนทิ้งไป…”

ถอดความจากลูกา 21:6

 Daily2014_8_20

“โห… พระวิหารนี้สวยงาม สง่าจริง ๆ นะ”
“นั่นซิ  งามทั้งหิน งามทั้งเครื่องถวาย งามทั้งโครงสร้าง…”
คนที่ยืนชมพระวิหารคุยกัน
วิหารที่พวกเขาชมกันอยู่นั้น เป็นวิหารของเฮโรด
ซึ่งมีความงดงามกว่าสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของโลกทั้งเจ็ดเสียอีก
เฮโรดเป็นผู้ปกครองที่ชอบสถาปัตยกรรม จึงสร้างวิหารเสียตระการ
วิหารนี้กินพื้นที่ หนึ่งในหกของนครเยูซาเล็มทีเดียว
หินแต่ละก้อนวัดได้ 45 x11.5x 12 ฟุต ใหญ่มากครับ
มีผ้าม่านที่ทออย่างงดงาม ประตูทอง และประตูทองเหลือง

ลวดลายเถาวัลย์องุ่นที่ประดับตามผนังและประตู …
พระเยซูตรัสว่า
“สิ่งที่พวกเจ้าเห็นอยู่ตรงนี้ มีวันหนึ่ง ที่มันจะไม่เหลือให้เห็นอีก
หินทุกก้อน ไม่เว้นสักก้อน จะถูกโยนทิ้งไป…”
เอ๊ะ  ทำไมพระเยซูจึงทรงกล่าวเช่นนี้ ?

“ท่านอาจารย์ขอรับ จะเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อไรขอรับ?
มีอะไรเป็นสัญญาณบอกเราล่วงหน้าว่า มันใกล้จะเกิดขึ้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอก”

เพื่อน ๆ คิดว่าอะไรเป็นสัญญาณบอกเหตุ
ในเมื่อพระเยซูกำลังกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต
อีกไม่นานหลังจากที่พวกเขาได้คุยกัน
วิหารจะถูกทำลาย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.