Bubee Homepage

21 กันยายน 2013 พระเจ้าที่เรามองไม่เห็น

ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น
คืออานุภาพนิรันดร์ และความเป็นพระเจ้าของพระองค์
ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ถอดความจาก โรม 1:20

ภาพถ่ายของคุณDAVE MORROW นักถ่ายภาพธรรมชาติที่เป็นติวเตอร์ด้วย

ภาพถ่ายของคุณDAVE MORROW นักถ่ายภาพธรรมชาติที่เป็นติวเตอร์ด้วย

สำหรับบู้บี้แล้ว …. การไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านั้น มันยากจริง ๆ
หลายคนที่เป็นคนไม่เชื่อพระเจ้า ก็จะโจมตีพระองค์ต่าง ๆ นา ๆ
ในสหรัฐอเมริกา ที่หลายคนคิดว่า เป็นประเทศที่คนเชื่อในพระเจ้ามาก
กลับมีคนที่เรียกตัวเองว่า  อเทวนิยม หรือ atheist
เขาไม่เหมือนคนไทยที่พูดกันว่า ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
แต่คนเหล่านี้จะลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าที่เรารัก
พวกเขาไม่เกรงใจคนที่เชื่อพระเจ้า และไม่ยำเกรงพระเจ้าด้วย
เขาอยากให้เราเป็นเหมือนเขา พยายามทำลายความเชื่อของเรา

แต่บู้บี้รู้ว่า พวกเขาไม่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ในขณะที่พระเจ้าทรงรักเรา  เพื่อน ๆที่มีความเชื่อก็รักกันด้วย
จึงไม่รู้ว่าจะไปฟังคนที่มีแต่ความเกลียดชังไปทำไม….

ถ้าเพื่อน ๆ เจอคนเหล่านี้  ….
ให้มองดูดี ๆ แล้วกัน ส่วนใหญ่ ไม่รักใคร … แถมยังจะพยายามทำลายความเชื่อมั่นของเราด้วย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.