Bubee Homepage

21 พฤศจิกายน 11 จะละอายเพราะเราไหม?

ถ้าใครอับอายเรา และถ้อยคำของเรา ในยุคที่มีการคิดคดทรยศ
บุตรมนุษย์จะอับอายเพราะผู้นั้น
ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระบิดา
พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์

ถอดความจาก มาระโก 8: 38

แผนที่จาก vista-tourism.com


เพื่อน ๆ ครับ  ในหลายประเทศ คนที่เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง

และเขาก็ไม่ยอมปฏิเสธพระนามของพระองค์

ที่เมืองการาจี  ประเทศปากีสถาน  คุณจามีล  ซาวาน ซึ่งเป็นคนที่รักพระเจ้า และมักจะออกไป

ตามบ้าน เพื่อเล่าเรื่องของพระเจ้า และช่วยเหลือพี่น้องร่วมชุมชนของเขาเป็นประจำทุกวัน

เขาถูกขู่ไม่ให้พูดถึงพระเยซูอีก    แต่เขารู้ว่า พระเยซูคือพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ให้ชีวิตนิรันดร์

เขาไม่ได้กลัวคำขู่นั้น
แต่ยังคงเล่าเรื่องราวของพระองค์ต่อไป เขาไม่อายพระองค์

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน  เขาถูกมือปืนมายิงระยะเผาขน ถึงร้านตัดผมของเขา  …

มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราเห็นว่า คนที่รู้จักพระเจ้าแล้ว

พระเจ้าจะทรงให้เขามั่นคง

แต่ถ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่  ทรงเป็นพระเจ้าของเรา  เป็นผู้นำทางเรา

ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างนี้  มันจะไม่ดีกว่าหรือ

วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ ด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่

เราอยากเป็นคนที่พระองค์ทรงพอพระทัยในวันนั้นไหม?

 


 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.