Bubee Homepage

21 มีนาคม 12 การผจญภัยของนายมิน 23

เรามอบสัตว์ทั้งปวง ไว้ในมือของพวกเจ้า

ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมา จะเป็นอาหารของเจ้า…

แต่อย่ากินเนื้อพร้อมกับชีวิต  นั่นก็คือเลือดของมัน

ถอดความจากปฐมกาล 9:2,3,4

ที่มินไม่กินเลือดนั้น ก็เพราะเหตุผลข้างบน พระเจ้าทรงสั่งเอาไว้

และเขาก็น่าจะมีสิทธิที่จะไม่กินมัน ตามความเชื่อของเขา

แต่เพียงเรื่องนี้ ก็ทำให้เป็นเหตุกล่าวหาเ้ขา

ว่าเขากบฎ

คิดดูแล้วกันว่า มันมีสาระ หรือไม่

คนจะหาเรื่องซะอย่าง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.