Bubee Homepage

21 มีนาคม 13 ภรรยาดี

ภรรยาแสนดี….

เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืด  จัดอาหารให้คนในครอบครัว

และจัดงานให้สาวใช้ของเธอ 

ถอดความจากสุภาษิต 31:15

Daily2013_3_21การตื่นแต่เช้านั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแม่ลูกห้า

แต่ถึงมีลูกคนเดียวก็ยังต้องตื่นเช้า

ถึงไม่มีลูก ถ้าตื่นเช้า เราก็จะมีกำไรมากกว่าคนตื่นสาย

เพราะมีโอกาสทำโน่น นี่ นั่นได้มาก

สำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าแล้ว …. ตื่นเช้าขึ้นทำให้เราได้คุยกับพระเจ้า

ก่อนที่จะออกไปทำงาน ทำกิจวัตรประจำวัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.