Bubee Homepage

21 เมษายน 12 คำถามสำคัญ

ธรรมาจารย์คนหนึ่่งมาถึง เห็นพวกเขาตอบโต้กันอยู่
เห็นว่า พระเยซูทรงตอบเขาได้ดี

ถอดความจาก มาระโก 12:28

เราเคยถามอย่างธรรมาจารย์ท่านนี้ไม๊??

 

ตอนนั้นพวกเขาโต้กันเรื่อง    การเป็นขึ้นมาจากความตาย
คำตอบของพระเยซูทำให้พวกสะดูสีต้องอึ้งไป
ธรรมาจารย์ผู้หนึ่งอยู่ในนั้น รู้สึกประทับใจกับคำตอบของพระเยซู

 

เขาจึงถามคำถามที่เก็บไว้ในใจมานาน

เขาคิดใคร่ครวญคำตอบของคำถามนี้ มานานแล้ว เขายังคิดไม่ออก

พระเยซูนี่แหละ  จะเป็นผู้ที่ให้คำตอบดีที่สุด

“พระอาจารย์เจ้าข้า   บัญญัติข้อใดใหญ่กว่าบัญญัติทั้งหมดที่มีอยู่?”

ทุกคนหันมา   ถามอะไรนี่ ?  แปลกจริง

ทุกคนหันไปที่พระเยซู   แล้วจะทรงตอบอย่างไร?

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.