Bubee Homepage

22 กันยายน 12 ข้อหา

ข้อหาของพระเยซูที่เขียนไว้บนไม้กางเขนคือ

“กษัตริย์ของพวกยิว”

ถอดความจาก มาระโก 15:26

ภาพวาดโดย Eugene Delacroix

ทั้งคนพระเยซูทรงถูกไต่สวน และยังถูกโบยตีถูกเยาะเย้ย
เวลานั้นพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดรวดร้าว แต่พระองค์ไม่เอ่ยถึงสิ่งเหล่านั้น
สามโมงเช้า พวกเขานำพระองค์ไปตรึง บนไม้กางเขน
ตอกคำจารึกข้อกล่าวหาพระองค์ไว้ เขียนคำว่า”กษัตริย์ของพวกยิว”

เมื่อคนเห็นคำนั้น คิดไปได้ต่าง ๆ

พวกหัวหน้าปุโรหิตคิดว่า  พระเยซูทรงอ้างว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของยิว ดังนั้นจึงกำลังกบฎต่อโรม ที่ครอบครองดินแดนแถบนั้นอยู่

ส่วนคนอื่น ๆ นั้น ไม่รู้อะไร  คิดออกบ้าง ไม่ออกบ้าง

ปิดการแสดงความคิดเห็น.