Bubee Homepage

22 กันยายน 2014 ไม่ผิดนี่นา

เราไม่พบว่า ชายผู้นี้ ทำผิดตามที่ท่านกล่าวหา

ถอดความจาก ลูกา 23:14

Daily2014_9_22

ในเมื่อพระเยซูทรงถูกส่งกลับมา ก็แสดงว่า เฮโรดไม่เอาความอะไรแล้ว
ปีลาตจึงเรียกปุโรหิตใหญ่ เหล่าผู้นำ และประชาชนให้มาชุมนุมพร้อมกัน
ดูซิ..  ปีลาตพร้อมที่จะบอกความเห็นของเขาแก่ประชาชน
เมื่อพวกเขานิ่งสงบกันแล้ว  เขาก็พูดเสียงดังฟังชัดว่า
“ท่านได้นำชายผู้นี้มา โดยมีข้อกล่าวหาว่า เขาได้ยุยงให้ประชาชนกบฎต่อรัฐ
แต่ว่า เมื่อเราสอบสวนเขาดูแล้ว ก็ไม่พบว่า เขาทำผิดตามที่ท่านกล่าวหา
ดูซิ  ท่านเฮโรดก็ได้ส่งเขาคืนมาหาเรา ตามที่ท่านเห็น
เขาไม่ควรที่จะต้องรับโทษถึงประหารชีวิต
เราจะลงโทษเขาและปล่อยเขาไป…”

ยอมไม่ได้เด็ดขาด  มาไกลถึงขนาดนี้ ถ้าปล่อยพระเยซูไป
อาจจะเอาพระองค์กลับมาขึ้นศาลแบบนี้ไม่ได้อีก!

พวกเขาจึงร้องเป็นเสียงเดียวราวกับนัดกันไว้
“กำจัดเขาเสีย  กำจัดเขาเสีย  แล้วปล่อยบารับบัสให้เรา”
บารับบัสเป็นนักโทษที่โดนข้อหาฆาตกรรมและก่อการจลาจลในกรุงเยรูซาเล็ม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.