Bubee Homepage

22 ตุลาคม 2013 เมื่อคนเขาเกลียด

ความสุขเป็นของคนที่ถูกเกลียดชัง ขับไล่ออกจากกลุ่ม
ใส่ร้ายและด่าว่าเป็นคนชั่ว เพราะเขาเห็นแก่บุตรมนุษย์

วันนั้นให้เขายินดี เต้นโลดด้วยความสุข
เพราะว่ารางวัลในสวรรค์ของเขาก็ยิ่งใหญ่
ในอดีต คนที่กล่าวคำพระเจ้า ก็โดนเหยียดหยามเช่นกัน
ถอดความจาก ลูกา 6:22-23

Daily2013_10_22-1

พระเยซูทรงให้เราถือว่า เราได้รับพร
เมื่อมีคนขับไล่เราเพราะเราวางใจพระองค์
ยากจริง ๆ เมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้ว คนในครอบครัวกลับเกลียดชัง
บางครอบครัวนั้น ถึงกับตัดขาด ไม่ให้มาเจอกันอีก
บู้บี้เคยพบคนที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนจากบ้านเกิดเมืองนอน
เพราะว่า เขาอยากจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า
คนเหล่านี้ พบความสุขจริง ๆ เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขา
เลี้ยงดู และช่วยเขาทุกวัน ทุกเวลา

แต่ถ้าคน ๆ นั้น เป็นของพระเจ้า เขาจะมีความสุขได้
เขาจะโลดเต้นได้   เขารู้ว่า พระเจ้าเป็นผู้นำพาชีวิต

Daily2013_10_22-2

สิ่งที่เขาได้รับในชีวิต
คือพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเขา
นี่คือ สุดยอดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งแล้ว
การถูกเหยียดหยามเพราะเราเป็นฝ่ายพระเจ้า
ไม่ควรทำให้เราต้องท้อใจ
แต่ยิ่งมั่นคงมากขึ้น
ในชีวิตหน้าของเขา  เขาจะได้อยู่กับพระเจ้าที่ทรงรักตลอดไป

ไม่มีวันที่จะจากพระองค์ ไม่มีวันถูกเกลียดชังอีกต่อไป

ปิดการแสดงความคิดเห็น.