Bubee Homepage

22 ธันวาคม 12 หนี!

“จงพาพระกุมารกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต์ “ 

ถอดความจากมัทธิว 1:13

flight_into_egypt

หลังจากที่โหราจารย์มาเยี่ยมเยียน นมัสการพระกุมาร และกลับไปบ้านเมืองของตน

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า ก็ได้มาหาโยเซฟในความฝันอีกครั้ง

“จงพาพระกุมารกับมารดาหนีไปยังประเทศอียิปต์ “  โยเซฟงุนงงกับคำสั่งแปลก ๆ นี้

“คอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกให้เจ้ากลับมา… ที่เป็นอย่างนี้เพราะกษัตริย์เฮโรดต้องการประหารพระกุมาร”

เข้าใจแล้ว  โยเซฟเข้าใจทันที  เขารู้ดีว่า เฮโรดเป็นคนอย่างไร …

คืนนั้นเอง เขาจึงพาพระกุมารกับมารดาเดินทางลงมาทางใต้

เข้าไปในประเทศอียิปต์  ใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึง

และเหตุการณ์นี้ ก็ตรงตามที่ท่านโฮเชยาเคยกล่าวคำของพระเจ้าไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนว่า

“เราได้เรียกลูกชายของเราออกมาจากอียิปต์”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.