Bubee Homepage

22 พฤษภาคม 2014 ที่มาฟาริสี

พวกเขาบ่นว่า “ท่านนี้ ต้อนรับคนบาป และกินกับพวกเขา”

ถอดความจาก ลูกา 15:2

Daily2014_5_22

 

เมื่อพระเยซูทรงสอนประชาชนนั้น
ก็จะมีทั้งคนฟาริสี และคนยากจน คนเก็บภาษี คนบาปมามุงกันเต็ม
คนฟาริสี และธรรมาจารย์ ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไร
ไม่พอใจอะไรหรือ?
ก็เพราะพระเยซูทรงพูดคุยกับคนบาป และยังกินอาหารกับพวกเขาด้วย
คนฟาริสีคิดว่า พวกเขา..เป็นชนชั้นสูง เป็นคนดี เป็นคนที่น่าเคารพ
จะไปสุงสิงกับสามัญชน คนเก็บภาษี  คนยากจนไม่ได้

เอ… ฟาริสีกับธรรมาจารย์พวกนี้เป็นใครกันนะ
ทำไมพวกเขาคิดว่า ตนเองเป็นคนดี และมักจะดูถูกคนอื่น
บู้บี้เลยไปค้นดูว่า พวกเขามาจากไหนกัน เอาแบบง่ายคือ

ช่วง 400 ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา คนยิวไม่มีพระวิหารเหมือนอย่างในสมัยซาโลมอน
ดังนั้นพวกเขาจึงหันไปหาเหล่าธรรมาจารย์ที่มีความรู้ในบทบัญญัติต่าง ๆ
ไป ๆ มา ๆ ก็มีการแปลความหมายพระบัญญัติไปต่าง ๆ นา ๆ
สร้างเป็นกฎมากมายขึ้นมาให้คนต้องทำตาม
มีกลุ่มคนทั้งปุโรหิต ฟาริสี ธรรมาจารย์ ฯลฯ กลายเป็นคนที่
มีอำนาจในการสั่งให้สามัญชนทำตาม
แม้ว่า ฟาริสี ธรรมาจารย์ จะมีความแตกต่างกัน
แต่พวกเขาทั้งสองพวกก็ไม่ชอบพระเยซูเหมือนกัน
และคิดว่าตนเองเป็นคนดีกว่าคนอื่น ๆ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.