Bubee Homepage

22 มกราคม 12 อย่าทำให้เขาแตกกัน

เหตุฉะนั้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันไว้แล้ว
อย่าให้คนใดทำให้เขาพรากจากกันเลย

ถอดความจาก มาระโก 10:9

ภาพจาก flickr   ภายใต้ creative commons ของคุณ  paloetic

 

วันหนึ่ง พวกฟาริสีมาทดสอบพระเยซู หวังจะให้พระองค์ติดกับ
เขาถามพระเยซูว่า”ผู้ชายที่หย่าภรรยานั้น ถูกต้องตามบัญญัติหรือเปล่า?”

ถามแปลกไหม… น่าจะถามว่า ผู้ชายที่หย่าภรรยา เขาทำผิดบัญญัติอย่างไร ?

ในบัญญัติของชาวยิวมีว่าให้หย่าได้ เพราะ… พวกเขาดื้อดึง  ต้องการทำตามใจตัวเอง
ภรรยาที่ถูกหย่า ก็จะเดือดร้อน เป็นผู้หญิงในสังคมสมัยก่อนนั้น แม่ม่ายมีชีวิตลำเค็ญมาก
ดังนั้น พระเจ้าจึงให้มีกฎที่จะช่วยให้ผู้หญิงไม่มีชีวิตลำบากเกินไป
ไม่ถูกสามีที่เกลียดชังคอยทำร้าย….

แต่พระเยซูเองได้ทรงเตือนพวกเขาว่า
คนใดที่สมรสกันแล้ว เท่ากับเขาเป็นเนื้ออันเดียวกัน

ไม่ควรให้ใครนอกครอบครัว มาทำให้เขาทั้งสองแยกกันไปด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

แต่เมืองไทยของเรา สามีมักมีภรรยามากกว่าหนึ่ง ทั้งเปิดเผยและ แอบเอาไว้….
มันถึงกัดกร่อนครอบครัว ทำให้ลูก ๆ ไม่มีความสุข
ทำให้ภรรยาเป็นทุกข์

มาสมัยนี้ ภรรยาบางคนก็มีกิ๊กนอกบ้าน
ลูกยิ่งทุกข์

เฮ้อ….

ทำตามที่พระเจ้าทรงบอกให้ทำ  ดีกว่านะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.