Bubee Homepage

22 มิถุนายน 11 ทางของธัน 16

ถ้าท้อใจ ท้อแท้ในวันที่มีแต่คนต่อต้าน
กำลังก็จะลดน้อยลง

ถอดความจาก สุภาษิต 24:10

หากเราติดตามชีวิตของธันมาโดยตลอด จะเห็นว่า

ทุกวันมีแต่ความโกรธเกรี้ยว  ความเกลียดชัง

ธันเอง ก็รับสิ่งเหล่านี้ฝังลึกเข้าไปในชีวิตของเขา

พ่อตายไป ก็เหมือนพ่อไม่รัก

ย่าตายไป  ก็เหมือนย่าไม่รัก จึงจากไป

คนเรา เมื่อขาดความรัก  อยู่ได้ยากจริง ไม่ว่าเพื่อนคนไหนที่เจอแบบธัน

บอกได้เหมือน ๆ กันว่า ชีวิตมันแห้งแล้ง หดหู่

แม้ในวันเช่นนี้ มีความจริงอย่างหนึ่งที่ธันยังไม่รู้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.