Bubee Homepage

22 สิงหาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 5

ยังมีสิ่งที่ไร้สาระอย่างหนึ่งในโลก นั่นคือ

คนดีมารับเคราะห์ที่คนชั่วควรจะได้รับ

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 8:14

ในระหว่างความอดอยากนี้  ดูเหมือนว่า ความทุกข์จะท่วมท้น และทับถมไม่หยุดหย่อน

ถึงอย่างนั้น  สิ่งที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องการคือ  มีีีชีวิตอยู่ต่อไป

พวกเขายังไม่อยากตาย

เพราะการมีชีวิตอยู่เท่ากับยังมีความหวัง….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.