Bubee Homepage

22 เมษายน 2014 คนบาปเหมือน ๆ กัน

แต่หากเจ้าทั้งหลายไม่กลับใจใหม่ เจ้าก็จะต้องพินาศเหมือนกัน

ถอดความจาก ลูกา 13.5

Daily2014_4_22

“ดูซิ  ปีลาตเอาเลือดของคนกาลิลีเข้าไปผสมกับเครื่องบูชาของเขา”
“โห.. น่ากลัวจัง”
พวกเขาคิดว่า คนที่ถูกปีลาตสังหารเอาเลือดไปสังเวยเป็นคนชั่วร้าย

“เพราะพวกเขาเจออันตรายแบบนั้น
เจ้าก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นอย่างนั้นหรือ?

เจ้ารู้ไหม หากเจ้าไม่กลับใจใหม่เจ้าก็ต้องพินาศ”

แล้วพระองค์ทรงอ้างถึงเหตุการณ์โศกสลดอีกเหตุการณ์หนึ่ง
“ครั้งที่หอเมืองสิโลอัมพังลงมา แล้วทับคนตาย 18 คนนั้นก็เช่นกัน
เจ้าก็ไปคิดว่าพวกเขาบาปกว่าคนในกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหม?
ขอให้รู้ไว้เลยนะว่า
หากเจ้าทั้งหลายไม่กลับใจใหม่ เจ้าก็จะต้องพินาศเหมือนกัน”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.