Bubee Homepage

23ตุลาคม 2013 อิ่มนัก

 แต่ความวิบัติจะเกิดกับคนที่มั่งคั่ง เพราะเขาได้รับความสบายส่วนตัวไปแล้ว

ความวิบัติเกิดแก่คนที่อิ่ม เพราะเขาจะต้องอดอยาก

ถอดความจากลูกา 6:24-25

Daily2013_10_23-1

อะไรกันนี่?  พระเยซูทรงหมายความอย่างไร
เพื่อน ๆ ลองคิดถึงคนที่มั่งคั่งเพราะการที่พวกเขาโกง
คนอื่นมา แล้วตนเองกับพรรคพวกก็เสวยสุขกันสิ
ตอนนี้ พวกเขากำลังใช้จ่ายอย่างเมามัน
ไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง
การโกงของพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้เขาสะดุ้งสะเทือน
แถมยังสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้รวยขึ้น ๆ
คนยากจนคือคนที่ทำให้พวกเขารวยขึ้น แต่เขาไม่เคยเห็นแก่ใคร ไม่ช่วยใคร
พระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยพวกนี้ไว้หรอก
ทรงบอกแล้วว่า วิบัติจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอน
อยู่ที่ว่า…. เมื่อไร…เท่านั้นเอง

Daily2013_10_23-2

สำหรับคนที่อิ่มท้อง อิ่มเงิน อิ่มสมบัติด้วยการเอาเปรียบ
คนอื่นนั้น

ไม่ได้มีในสมัยโบราณเท่านั้น
เพื่อน ๆ ว่าอย่างไรครับ
มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่เคยขาดคนพวกนี้

 ถ้าเราคิดลึก ๆ เราจะเห็นว่า พระเยซูทรงสงสารคนเหล่านี้
พอรวย  จะไม่มีใครคิดต้องการพระเจ้า
ชีวิตของพวกเขาอยู่เพื่อโลกปัจจุบัน ไม่คิดถึงข้างหน้าเลย
ไม่คิดถึงชีวิตหลังความตายว่า จะเจออะไร….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.