Bubee Homepage

23 กันยายน 11 ตามหรือไม่ตามดี?

ซาโลมอนทรงรักพระเจ้า

ทรงทำตามพระราชาดาวิดพระราชบิดาของพระองค์  เว้นแต่…….

ถอดความจาก 1 พงศ์กษัตริย์ 3:3

 

เรื่องนี้ เรามองได้สองทาง จะตามพ่อ หรือไม่ตามดี

เหมือนพระราชาซาโลมอนที่ทรงเดินตามพระราชบิดา    แต่มีบางอย่างพระองค์ไม่ตาม

(อ่านเรื่องพระราชาซาโลมอนจากเรื่องทางขวาบนนี้ คลิ๊กเข้าไปเลย)

ในชีวิตจริง   มีโอกาสที่พ่อ-ลูก เหมือนกันบางอย่าง  แตกต่างกันบางอย่างด้วย

ลูก ๆ ที่เห็นว่า หัวหน้าครอบครัวเป็นตัวอย่างไม่ดี  ให้ระลึกว่า

ถ้าไม้แก่ดัดยากไปแล้ว

เราซึ่งเป็นไม้อ่อน น่าจะดัดง่ายกว่า

เพียงแต่ว่า เราจะยอมหรือไม่เท่านั้นเอง

อย่างหนึ่ง ที่ช่วยทำให้คนรุ่นหลังมีชีวิตที่ดีกว่าได้

หากเขาขอให้พระเจ้าทรงช่วย  ไม่ทำสิ่งเลวร้ายดั่งคนรุ่นก่อน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.