Bubee Homepage

23 ตุลาคม 11 ห้ามไม่ได้!

พระองค์ทรงห้ามไม่ให้เขาบอกเรื่องนี้แก่ใคร
แต่ยิ่งห้าม เขาก็ยิ่งเล่าเรื่องนี้ออกไปมาก

ถอดความจาก มาระโก 7:36

จากเมื่อวาน  เราเล่าว่า มีคนมาขอให้พระเยซูทรงรักษาเพื่อนที่หูหนวกและติดอ่าง

พระเยซูทรงแยกเขาออกไปจากฝูงชน

แล้วการรักษาของพระองค์ครั้งนี้ แปลกมาก ไม่ได้แค่ตรัสแล้วเขาก็หาย

แต่พระองค์ทรงเอานิ้วของพระองค์ยอนเข้าไปในหูของเขา

แล้วทรงบ้วนน้ำลายใส่นิ้ว แตะที่ปลายลิ้นของเขา

ทรงถอนใจ และตรัสว่า  ”จงเปิดออก”

ทันใดนั้นเอง  …. “ผมได้ยินเสียงแล้ว!”    เขาตะโกนขึ้นมา  แล้วก็ไม่พูดติดอ่างอีก

“ไม่ต้องไปบอกใครนะ”  พระเยซูทรงห้าม

แต่เหมือนเขาไม่ได้ยิน  เที่ยววิ่งไปบอกคนโน้นคนนี้

แหม… ก็พระเยซูทรงทำให้ขนาดนี้  เขาจะนิ่งอยู่ได้อย่างไร

ใคร ๆ ที่เห็นต่างพูดว่า “พระเยซูทำสิ่งดี ๆ ทั้งนั้น หูหนวกได้ยิน ใบ้พูดได้”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.