Bubee Homepage

23 ตุลาคม 12 มหัศจรรย์ในห้องขัง 5

พระเจ้าทรงจัดเตรียมโต๊ะสำหรับฉัน

ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของฉัน


ถอดความจาก สดุดี 23:5

พระเจ้าทรงจัดเตรียมเตียงให้สำหรับหยางเค่อ ต่อหน้าผู้คุม และนักโทษที่ถูกขังรวม

ลูกพี่ ไม่เคยให้ใครแตะต้องเตียงเดียวที่มีอยู่ในห้องขังนั้น

เขาเป็นนักโทษที่โหดสุด  ใคร ๆ ก็กลัว

แต่พระเจ้าทรงนำให้เขามีน้ำใจกับอยางเค่ออย่างประหลาด

เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นกับผู้เชื่อไม่ขาดสายในโลกนี้ ….

ขอบคุณพระเจ้าที่พระคำตอนนี้ เป็นจริงในชีวิตของคนมากมาย

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.