Bubee Homepage

23 ธันวาคม 2013 คนที่พระเจ้าเปิดเผยให้รู้

ความลึกลับของแผ่นดินของพระเจ้า
พระองค์ทรงให้ท่านรู้ได้….

ถอดความจาก ลูกา 8:10

Daily2013_12_23-1

 

ศิษย์ของพระเยซูถามว่า อุปมาที่พระองค์ทรงเล่าหมายความอย่างไร
พระองค์ทรงตอบว่า  ก็เพื่อจะให้ศิษย์รู้ความลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
ความลับอย่างนั้นหรือ ? ….สำหรับคนอื่น มันจะเป็นแค่เรื่องที่ไม่รู้เล่าทำไม ไม่เข้าใจ
แต่…..พระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้ศิษย์ของพระเยซูเข้าใจ

Daily2013_12_23-2
ถ้าเราสนใจ เอาใจใส่ที่จะคิดตามไป  คิดให้ลึก ตามเรื่องนั้น 

พร้อมกับเราเป็นคนของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เราเข้าใจ

ความลับ เป็นสิ่งที่น่ารู้นะ… ขอให้ติดตาม

 

เพื่อน ๆ ครับ …
บางครั้งเราอยู่ในห้องเรียน ตาจ้องครู ได้ยินครูพูด แต่ไม่รู้ครูพูดอะไร
ใจของเราไม่เปิดรับสิ่งที่ครูพูด
ใจของเราไปคิดอย่างอื่น
ไปสนใจอย่างอื่น แม้ท่าทางข้างนอกจะดูเหมือนฟังอยู่
แต่หาฟังไม่  เหมือนดูอยู่  แต่หาดูไม่
แต่ถ้าใจเราตั้งใจนะ  มันจะได้ผลออกมาอีกแบบ
คนยุคเราเป็นอย่างนี้เยอะ
เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า…???

ปิดการแสดงความคิดเห็น.