Bubee Homepage

23 พฤษภาคม 12 สุภาพ … ครับผม

คุณสมบัติแรกของสติปัญญาจากเบื้องบนนั้น  คือบริสุทธิ์

ต่อมาจึงเป็นความสงบ สุภาพ ว่าง่าย

ถอดความจาก ยากอบ 3:17

อ่านการ์ตูนข้างบนนี้  รู้ทันทีว่า ความฉลาดกับคำพูดสุภาพนั้นเป็นของคู่กัน

ภาษาที่พูดแล้วคนฟังอยากทำอะไรให้นั้น  เป็นภาษาของคนฉลาดจริง ๆ

เขาถึงต้องมีนักการทูต  นักเจรจา ในโลกการเมืองและธุรกิจ

แต่อย่าลืมว่า สุภาพต้องไปกับความบริสุทธิ์  นั่นคือ ทั้งจริงใจและสุภาพด้วย

มันจึงจะครบครัน

 

พระเยซูครับ  …. พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นคนอ่อนโยน

ซึ่งดูได้จากภาษาท่าทาง  และภาษาพูด

แต่มันต้องออกมาจากใจที่อ่อนโยนจริง ๆ  มันจึงเป็นของแท้

ขอพระเจ้าทรงช่วยผมให้เป็นคนอ่อนโยนทั้งภายนอก และในใจ

ผมทูลขอครับ  และผมเชื่อว่า พระองค์จะประทานให้


 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.