Bubee Homepage

23 สิงหาคม 12 ของขวัญจากคุณทวด 6

มนุษย์นั้น  แม้ว่าอาจมียศศักดิ์

เขาก็ยังต้องตายเหมือน ๆ กับสัตว์นั่นแหละ

ถอดความจากสดุดี 49:12

 

อาหลงหนีตายมาจากที่หนึ่ง  และเขาก็มาพบความเมตตาในบ้านของอาตี๊

แต่สภาพของบ้านเมืองที่กันดารโดยทั่วไปนั้น ยังคงอยู่ในสภาพที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งคน และสัตว์ ต่างก็ต้องพยายามที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอด….

คนบางคนเคยมั่งมี  แต่มาวันนี้ ก็ไม่มีกินเหมือน ๆ กับคนอื่น

และเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.