Bubee Homepage

23 เมษายน 2014 อุปมาต้นมะเดื่อ

 

เขาก็ตั้งใจมาเก็บผลของมัน
แต่เมื่อมาถึงต้น เขาก็ไม่เห็นผลมะเดื่อสักผล

ถอดความจาก ลูกา 13:6

Daily2014_4_23

แล้วพระเยซูก็ทรงเล่าเรื่อง ๆ หนึ่งให้คนที่อยู่รอบ ๆ ข้างพระองค์

“ชายคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อที่ปลูกไว้ในสวนของเขา
เขาก็ตั้งใจมาเก็บผลของมัน  แต่เมื่อมาถึงต้น เขาก็ไม่เห็นผลมะเดื่อสักผล”

แน่นอน เขาผิดหวัง…

เขาจึงกล่าวกับคนสวนว่า
“ดูซิ  สามปีแล้วที่เรามาและไม่เคยเห็นผลจากต้นมะเดื่อต้นนี้เลย
ตัดมันทิ้งซะ  มาทำให้ดินเสียธาตุอาหารไปทำไม?”
แต่คนสวนอ้อนวอนว่า
“นายขอรับ ขอให้เราปลูกมันไว้อีกสักปีนะขอรับ
กระผมพรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงมัน
หากปีหน้ามันออกผลก็ดีไป
แต่หากไม่.. ท่านก็ตัดมันทิ้งนะขอรับ”

พระเจ้าทรงให้เรามีเวลาที่จะกลับใจเสียใหม่
พระองค์ทรงให้เวลาแห่งการแสวงหา สำนึกผิด
แต่จะมีวันหนึ่งที่พระองค์ไม่รอ แต่จะตัดเราทิ้งไปนะครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.